فراداده های توصیفی کتابخانه

یکی از ویژگیهای کتابخانه مجازی الفبا ، تولید فراداده های توصیفی در مورد آثار موجود در پایگاه است که توسط محققین همکار تولید و ارائه گردیده است.

همانطور که مشخص است در اکثر کتابخانه های دیجیتال موجود در فضای مجازی، صرفاً به ارائه متن و محتوای اثر اکتفا شده و کمترین فراداده توصیفی ( اطلاعات در مورد اثر ) ارائه گردیده و احیاناً به "موضوع کلی" اثر اشاره شده است.

اما در کتابخانه مجازی الفبا کلیه آثار، به طور کامل، توسط محققین پایگاه ، بررسی و کلیه اطلاعات کتابشناختی و فراداده های توصیفی مربوط استخراج می شود.

به ویژه در مورد کلید واژه های موجود در متن اثر، با دقت انجام می پذیرد تا کلیه موضوعات اصلی و فرعی احتمالی را دربرگیرد و ابزار مناسبی برای مرور توسط مخاطب فراهم سازد و به علاوه زیر ساخت جستجوی هوشمند و مفهومی را آماده نماید.

این فرایند ، اگرچه بسیار وقت گیر و پرزحمت است اما نتیجه آن، بسیار مفید و کمک رسان به مخاطبان خواهد بود و وجه ممیز این پایگاه با پایگاه های مشابه همین است.

بنابراین چنانچه آثار موجود در پایگاه از نظر کمی چشمگیر نیست، به دلیل کندی همین فرایند تولید فراداده است که در حال انجام می باشد.

در ادامه کار پایگاه ، نظر بر این است که با راه اندازی" دانشنامه(ویکی)"، سایر اطلاعات مربوط به آثار موجود در پایگاه را فراهم ساخته و در دسترس مخاطبان قرار دهد. 

به همین ترتیب برای برخی آثار علاوه بر کلید واژه مفصل ، معرفی و فهرست مطالب نیز تهیه و ارائه می گردد، تا امکان بهره برداری هر چه بهتر از اثر را فراهم نماید.