همکاران کتابخانه

ومعرفی دیگر همکاران

تشکر از همکارانی که در این مسیر ما را یاری کردند:

-         ریحانه اکبری

-        الهام بادینلو     

-        نیره جعفری فر

-         سمانه چهرقانی

-         محمد دالایی

-         آرش رحیمیان

-          الناز عجمی

-         عباس رفاهی کمساری

-        حسن ساریجالو    

-         فاطمه سعیدی

-         محمود سلطان بایزیدی

-         امیر صادقی

-         زهرا محمدی

-         محسن محمدی

-         مهدیه مهدوی

-         سید مختار مومنی

-         ابوالفضل نبی ئی فرکی

-          صابر نصیری  سرناوه

-          سحر نظری

-          سهیلا نظری

-          شیرین نجفی

-          فرناز یوسفی

-         سید مصطفی شمس 

 

همکاری با پایگاه برای عموم داوطلبان وعلاقمندان، از طریق ارائه انتقادات و پیشنهادات  و نیز ارائه محتوا میسر است.

عضو این خبرخوان RSS شوید