دسته بندی مرور ها در کتابخانه مجازی الفبا

 مرورها:

1. مرور منابع

2. مرور  اشخاص

3. مرور موضوعات

مرور منابع که خود شامل سه بخش می باشد:

1-1-مرور الفبایی:

کاربران از طريق فهرست الفبایی عناوین آثار پایگاه ، که به ترتیب حروف الفبای فارسی از حرف آ تا ی مرتب شده است، می‌توانند آثار را مشاهده و به آن‌ها دسترسی داشته باشند.  در این صفحه خلاصه ای از مشخصات اثر شامل عنوان، نویسنده، نوع منبع، منابع دیجیتالی وجود دارد که برای مشاهده مشخصات کامل اثر کافیست روی دکمه مشخصات اثر و سپس مشخصات کامل اثر کلیک شود. در  این صفحه، با استفاده از حروف الفبا می توان بر اساس حرف اول عنوان، دایره انتخاب را محدود به یک حرف نمود

2-1-مرور کل منابع: 

در این صفحه می توانید لیست کل آثار سایت الفبا(اعم از کتاب،مقاله ،پایان نامه و... )را  به ترتیب جدیدترین ها  ملاحظه کنید.

برای مشاهده شناسنامه کامل اثر کافیست روی مشخصات اثر کلیک کرده وبرای مطالعه و دانلود آثار نیز می توانید  متن کامل،فهرست،معرفی کتاب و چکیده که در  قسمت منابع دیجیتالی آورده شده راکلیک کنید

3-1-مرور نوع منبع:

با انتخاب این بخش ، کلیه آثارموجود در پایگاه،بر اساس نوع منبع، دسته بندی شده است که بر حسب خواست مخاطب، می توان به هریک از انواع منابع و فهرست آن، دست یافت.

در این قسمت تعداد آثار موجود، به تفکیک هر منبع در پرانتز آورده شده است.

 مرور اشخاص: که در  این مرور هم اشخاص در 3 دسته قرار داده شده اند:

1-2-مرور پدیدآورندگان:

با ورود به این بخش، فهرست پدیدآورندگانی که آثار  آنها  در پایگاه  الفبا موجود میباشد، به ترتیب حروف الفبایی نام خانوادگی مرتب می شود(البته مواردی هم هستند که بر اساس نام الفبایی شدند و به تدریج ویرایش و اصلاح می شوند) با کلیک بر روی نام پدید آور دلخواه می توان به آثار وی دست یافت. این بخش نیز دارای جستجو بوده و از جمله با وارد کردن بخشی از نام یا نام خانوادگی فرد مورد نظر ، می توان، جستجوی پدیدآور را محدود نمود، به عنوان مثال: با درج واژه "دینانی" و زدن دکمه جستجو، " ابراهیمی دینانی ، غلامحسین" ظاهر می شود

2-2-مرور اعلام :

منظور از "اعلام" کلیه  افراد شیعی و غیر مسلمان هستند  همچنین فیلسوفان دین و متفکران غربی در زمره این افراد محسوب می شوند(به طور کلی کلیه اشخاص که در آثار به آنها اشاره شده است در مرور اعلام قابل بازیابی هستند)).

با ورود به این بخش، فهرست کلیه اشخاصی که صاحب اثر ، صاحب نظریه ،سخنرانی و..." کلامی " باشند و یا  در آثار الفبا به نحوی به آنها اشاره شده باشد  به ترتیب حروف الفبایی آورده شده است که با کلیک بر روی نام دلخواه می توان به آثار وی دست یافت. این بخش نیز دارای جستجو بوده و از جمله با وارد کردن بخشی از نام یا نام خانوادگی فرد مورد نظر ، می توان، جستجوی  اشخاص را محدود نمود، به عنوان مثال: با درج واژه "طوسی" و زدن دکمه جستجو، " نصیر الدین طوسی،محمد بن محمد" ظاهر می شود.

3-2- مرور آثار شخصیت ها:

در این قسمت  علاوه بر معصومین لیستی از متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی بر اساس تاریخ از قرن اول تا پانزده با شرط شیعه( دوازده امام بودن) آورده شده است که همچنان در حال تکمیل شدن است.با کلیک بر روی یک دوره تاریخی ،لیست افراد مربوط به آن دوره نمایش داده می شود که با کلیک بر روی هر شخصیت آثاری که به نحوی این افراد در آن دخیل بودند(اعم از اینکه صاحب اثر ، صاحب نظریه ،سخنرانی و..." کلامی " باشند و یا در آثار کلامی الفبا به نحوی به  آنها اشاره شده باشد) لیست میشود.

در قسمت سوم سایر شخصیت ها (که  مرتبط با تمدن های اسلامی و یا سایر تمدن ها)هستند بر اساس بازه تاریخی میلادی و هجری قمری آورده شدند . اسامی به مرور براساس آثاری که اشخاص در پایگاه الفبا دارند اضافه می شوند.

در این پلاگین هدف این هست  تمام آثاری که شخص در آن پدیدآور بوده یا به نحوی از آن شخص در اثر یادی شده است (اعلام)آورده شود تا کاربر با مرور یک شخص در یک بازه تاریخی بتواند آثار  شخص مورد نظر یا آثار مرتبط به آن شخص را مشاهده کند.

4-2- فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی:

این فهرست براساس تلفیق"رویکرد" و "تاریخ" ، متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی را به 4 دوره تقسیم کرده است، که با کلیک  برروی هر دوره ،اسامی  مربوط به آن دوره در پایگاه آورده شده است، که با کلیک بر روی عددی که برای هر فرد داخل پرانتزمی باشد  می توان به آثارمرتبط با آن شخص در پایگاه، دست یافت.

در این بخش به متکلمانی که در این زمینه دارای شهرت،اعتبار و فعالیت بیشتری بوده اند بسنده کرده ایم و در حقیقت گزیده ای از لیست متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی هستند.

***  منظور از متکلم شیعه در پایگاه الفبا کسی هست که دارای فعالیت و نقش کلامی بوده است

برای مطالعه بیشتر میتوانید به  "وبلاگ الفبا مراجعه کنید در آنجا کاملا توضیح داده شده است ***

مرور موضوعات:که شامل دو قسمت می باشد.

1-3-نمودار درختی موضوعات:

ساختار اولیه کتابخانه مجازی الفبا، براساس کلید واژه های استخراجی از متنِ اصلی شکل گرفته ودارای ساختاراختصاصی  می باشد.

به منظورهماهنگی با رویه های موجود، از اصطلاحنامه کلام اسلامی(مرکزاطلاعات ومدارک اسلامی) بهره گرفته شد و بخش کلام آن اصطلاحنامه در نرم افزارکتابخانه مجازی الفبا قرار گرفت.

.همچنین مسایل جدید کلامی نیز در این اصطلاحنامه دیده شده است.

دربند 3 اصطلاحنامه ادیان،فرق و مذاهب هست که با تمام زیر موضوعات آن به صورت اصطلاحنامه ای جداگانه آورده شده است.لازم به ذکر است تعدادی از موضوعات این اصطلاحنامه در اصطلاحنامه کلام اسلامی موجود در بند 1 وجود دارد ولی به دلیل همیت آن ،به صورت مستقل و جامع تر آورده شده است تا کاربران گرامی بتوانند از طریق درختواره  زیر موضوعات ادیان ،فرق و مذاهب  را مشاهده کنند.

اما از آنجا که بسیاری از آثار  ممکن هست علاوه بر کلام به موضوعات دیگر نیز مربوط باشند در

یک اصطلاحنامه" 4-  سایر موضوعات" نیز گذاشته شده است که همان   اصطلاحنامه مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی می باشد.

 در این صفحه به صورت درختی و پلکانی و بر اساس موضوعات و زیر موضوعات مندرج در اصطلاحنامه کلام،مسایل جدید کلامی ،اصطلاحنامه ادیان،فرق و مذاهب و اصطلاحنامه علوم اسلامی  امکان رسیدن به آثار کتابخانه مجازی الفبا وجود دارد

2-3- فهرست گزیده موضوعات:

از بین کل اصطلاحات نمودار درختی موضوعات(اصطلاحنامه)تعدادی اصطلاح  گزیده شدند و در  تب صفحه اصلی و در این منو  نمایش داده شدند که با کلیک روی هر کدام مسیر  آن در درخت و تعداد فراداده هایی که به آن الصاق شده نمایش داده می شوند