راه اندازی وبلاگ

وبلاگ رسمی کتابخانه مجازی الفبا راه اندازی شد:

در این وبلاگ کلیه رویدادها ، اخبار فعالیتها، برنامه های آتی و در دست اجراء ، معرفی همکاران ، توضیح و پاسخ درباره برخی پیشنهادها و انتقادات و اظهار نظرها و.. ارائه خواهد شد. از آنجا که صفحه اصلی پایگاه در خور پرداختن به امور جنبی و اطلاعات اضافی نیست، و برخی از مراجعان صرفاً به دنبال اثر و استفاده از آن می باشند و از سوی دیگر ، برخی از مخاطبان مایلند درباره پایگاه بیشتر بدانند، مبادرت به ایجاد وبلاگ رسمی برای کتابخانه مجازی الفبا نمودیم ، تا علاقمندان به آشنایی بیشتر با کتابخانه و اهداف و دست اندرکاران آن با دسترسی به وبلاگ، اطلاعات پیرامونی مورد نیاز را دریافت کنند.

وبلاگ رسمی کتابخانه الفبا، علاوه بر دسترسی از طریق صفحه اصلی ، مستقیماً از آدرس زیر قابل دستیابی است: 

 

وبلاگ کتابخانه مجازی الفبا