راه اندازی دانشنامه

راه اندازی دانشنامه (ویکی ) کتابخانه مجازی الفبا  در دستور کار قرار گرفت :

از آنجا که کتابخانه مجازی الفبا ، ماموریت خود را تبدیل شدن به" پایگاه تخصصی کلام، عقاید و اندیشه دینی" تعریف نموده است، در نظر دارد تا حد امکان کلیه نیازمندیهای جنبی پژوهشگران و مخاطبان فرهیخته خویش را فراهم سازد.

در دانشنامه مورد نظر ، اطلاعات تکمیلی مورد نیاز تهیه و ارائه خواهد گردید. به عنوان نمونه در مورد هر اثرموجود در پایگاه، اطلاعات اضافی: درباره نویسنده و پدید آور ، کتاب یا مقاله یا ....، مفاهیم و کلید واژه های کلامی ، شرح حال متکلمین و شخصیت ها و ..... ارائه خواهد شد به همین دلیل " کتابخانه مجازی الفبا"در نظر دارد در آینده ی نزدیک ( با توجه به چشم انداز و اهداف  خود) دانشنامه ای تخصصی در قالب "ویکی مدیا" راه اندازی کند ولی موقتا و به منظور تامین نیاز فعلی مخاطبان ،"دانشنامه الفبا" را با سه مدخل "اعلام"،"مفاهیم" و "آثار"(که در ساختار کتابخانه مجازی الفبا موجود هست)  ارائه می نماید.

برای دسترسی به" دانشنامه" علاوه بر صفحه اصلی از آدرس زیر استفاده کنید: 

دانشنامه کتابخانه مجازی الفبا