راه اندازی امکان جستجو در پایگاه های دیگر فراهم شد

راه اندازی امکان جستجو در پایگاه های  دیگر فراهم شد

امکان جستجو در پایگاه های زیر از طریق پایگاه کتابخانه مجازی الفبا فراهم گردیده است.( در سایت کتابخانه مجازی الفبا  ازطریق منوی  جستجو  و کلیک روی جستجو درسایر پایگاه ها  این امکان قابل استفاده می باشد.)

-  کتابخانه دیجیتال تبیان

- دبیرخانه کنسرسیوم محتوای ملی

- خانه کتاب

- کتابخانه الکترونیکی شیعه

- کتابخانه مجازی حکمت عرفانی

- کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران

- موسسه تحقیقات رایانه ایی قائمیه اصفهان (کتابخانه قائمیه)

- کتابخانه تخصصی ادبیات

گسترش منابع جستجو در مورد سایر پایگاه ها نیز در دست اقدام می باشد که پس از هماهنگی واجرا، اطلاع رسانی خواهد شد.