الهام سلطان بایزیدیتیم فنی

الهام سلطان بایزیدی

 

رزومه:
اطلاعاتی موجود نمی باشد
محتوای بیشتر در این بخش: « مدیحه اسفندیاری منیره اکبری »
نقش:
فنی
پست الکترونیک:
soltanbayazidi[at]alefbalib.com